Zmiany w grafiku w marcu

Zmiany w grafiku w marcu

01-03-2019
4.03 - gabinet nieczynny
7.03 - gabinet będzie czynny w g.14-17.00
11-12.03 - gabinet nieczynny
14-15.03 - gabinet nieczynny
18-19.03 - gabinet nieczynny
20.03 - gabinet będzie czynny do g.15.40
21-22.03 - gabinet nieczynny