Zmiany w grafiku w marcu

Zmiany w grafiku w marcu

01-03-2019
4.03 - gabinet nieczynny
7.03 - gabinet będzie czynny w g.14-17.00
11-12.03 - gabinet nieczynny
14-15.03 - gabinet nieczynny
18-19.03 - gabinet nieczynny
21.03 - godziny pracy zostaną podane w późniejszym terminie
22.03 - gabinet nieczynny